ANCIEN CAFE

Cocktails - Mocktails

Cocktails

Cocktails

Liên hệ

Signature Cocktails - Mocktails

Signature Cocktails - Mocktails

Liên hệ

Long island

Rượu vodka, rượu rum, rượu tequila, rượu cam Cointreau, nước chanh

120.000 VNĐ

Sunset On Hill

Rượu vang đỏ, rượu rum Barcadi, rượu vang sủi, nước cam, táo

150.000 VNĐ

Mai Tai

Rượu rum, dứa, cam, rượu mùi dừa

120.000 VNĐ

Mojito

Rượu rum trắng, nước chanh, lá bạc hà, sirô đường

120.000 VNĐ

Pearl of The Orient

Rượu vodka, rượu vang sủi, soda gừng Ginger Ale, nước chanh, sirô đường

150.000 VNĐ